meer criteria

!Promotie reeds verwerktin degeafficheerde prijzen: 3 jaar gratis aardgas of 3000 directe korting (geldig tot 31/01/15 bij aankoop)

Controle instantie
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code BIV
BIV nr. 500558 - Dieter De Maeseneire